Žiaci našej školy nás  úspešne reprezentovali na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach.                              

školský rok 2015/2016

Hudobný odbor

Celoslovenská gitarová súťaž Mladí gitaristi

M.Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo,DiS.art

A.Pešková - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo,DiS.art

J.Strnad - bronzové pásmo, pedag. Bc.M.Petlák

Výtvarný odbor

Modrá škola 2015

M.Danko - 1. miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická