Žiaci našej školy nás  úspešne reprezentovali na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach.                              


školský rok 2014/2015

Hudobný odbor


Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka

A.Šimková - 2.miesto, pedag. M. Beloridová


Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna jar

T.Pokrievka - bronzové pásmo v 1.kateg., pedag. Mgr. Š. Bohunický

M.Jurgová - zlaté pásmo v 2.kateg., pedag. A. Vajdová

A.Šimková - zlaté pásmo v 2.kateg., pedag. M. Beloridová

L.Marčanová - účasť v 4.kateg., pedag. A. Vajdová

Výtvarný odbor


Medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta

S.Kajánková - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

M.Danko - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

L.Kemková - bronzové pásmo, pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

M.Ďurkovský - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická

M.Magvaši - čestné uznanie, pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

A.Danišková - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická


Celoslovenská súťaž Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie

O.Rybár - 1.miesto, pedag. J.Valašková, DiS

V.Harabínová - 1.miesto, pedag. J.Valašková, DiS

N.Vangelová - 1.miesto, pedag. J.Valašková, DiS

Z.Hadzimová - 1.miesto, pedag. J.Valašková, DiS


Literárno-dramatický odbor


Celoslovenská súťaž Divadelná tehlička

M.Šoltýsová - 1.miesto, pedag. Mgr.art. A. Čitbajová

K.Milučká - 1.miesto, pedag. Mgr.art. A. Čitbajová

T.Káčeriková - 2.miesto, pedag. Mgr.art. A. Čitbajová


 


školský rok 2013/2014

Hudobný odbor


Medzinárodná klavírna súť až - Neapol 2013, Taliansko

M.Chudada - 1.miesto, pedag. MgA. M.Bohunický


Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2013

M.Chudada - pedag.MgA.M.Bohunický


Medzinárodná klavírna súťaž Klavírna Orava 2014

A.Gallová - L.Trefná - 4.miesto, pedag. Mgr.E.Chovancová

T.Labajová - A.Král - 4.miesto, pedag. Mgr.E.Chovancová


Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette - Goldentango

P.Konárik - strieborné pásmo, pedag. J.Moravcová


Celoslovenská gitarová súťaž - Prehliadka mladých gitaristov Bratislava

M.Hlavatý - zlaté pásmo v 2.kateg., pedag. R.Jurčo

D.Lörincz - bronzové pásmo v 3.kateg., pedag. R.Jurčo

A.Pešková - bronzové pásmo v 4.kateg., pedag. R.Jurčo


Regionálna súťaž Rečou klavíra, KNM

X.V.Orlická - strieborné pásmo v 1.kateg., pedag. J.Ladovská

O.Gallo - strieborné pásmo v 4.kateg., pedag. Mgr.E.Chovancová

L.Trefná - bronzové pásmo v 4.kateg., pedag. Mgr. E.Chovancová


Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri, Žilina

Z.Belanová, M.Belan - strieborné pásmo v 1.kateg., pedag. J.Ladovská

J.Holík, D.Holík - strieborné pásmo v 2.kateg., pedag. Mgr. A.Orlická

L.Trefná, A.Gallová - strieborné pásmo v 3.kateg., pedag. Mgr. E.Chovancová

Š.Urbaník,A.Hrabovská - strieborné pásmo v 3.kateg., pedag. Ľ.Vangelová

T.Labajová, A.Král - strieborné pásmo v 3.kateg., pedag. Mgr. E.Chovancová

L.Škodová, S.Martinčeková - bronzové pásmo v 1.kateg., pedag. E.Farkašová


Výtvarný odbor


Medzinárodná výtvarná súťaž - Vianočná pohľadnica

M.Gažová - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

M.Stachová - čestné uznanie, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

M.Valášek - čestné uznanie, pedag. Mg.Z.Lajčiaková


Medzinárodná výtvarná súťaž - Bohúňova paleta

M.Lajčiak - strieborné pásmo, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

S.Žiačik - čestné uznanie - pedag. Mgr.I.Bohunická


Začiatok - Krasnodarsk Rusko


J.Dolinay, M.Lajčiak, M.Páneková - vybrané práce z okresného kola na reprezentáciu SR, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

T.Boldizsárová, A.Daníšková, S.Michelová, M.Podhorová - vybrané práce z okresného kola na reprezentáciu SR, pedag. Mgr.I.Bohunická


Dielo tvojich rúk

M.Danko, T.Mačeková - mimoriadne ocenenie, pedag. Mgr.I.Bohunická

M.Danko - 1.miesto v 1.kateg.


Malé grafické formy 2014

O.Maček - ocenenie, pedag. Mgr. I.Bohunická


Vesmír očami detí

M.Danko - postup do celoslovenského kola, pedag. Mgr.I.Bohunická

A.Kypus - postup do celoslovenského kola, pedag. J.Valašková

L.Petrželková - postup do celoslovenského kola, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková


Výtvarno-hudobné nálady 2014

Š.Bláhová, E.Köpplová, E.Šimalová - zlaté pásmo, pedag. J.Valašková


Regionálna súťaž Spektrum

G.Gažová - 3.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická


Európa v škole - okresné kolo súťaže

S.Sekerková - 1.miesto v 1.kateg., pedag. Mgr. I.Bohunická

T.Mačeková - 1.miesto v 2.kateg., pedag. Mgr. I.Bohunická

T.Kastelovič - 2.miesto v 1.kateg., pedag. Mgr. I.Bohunická

S.Mrázik - 3.miesto v 1.kateg., pedag. Mgr. I.Bohunická

Tanečný odbor


Scénický tanec 2014


názov choreografie: Čierne vdovy, 1.miesto, pedag. Ing.V.Nováková

názov choreografie: Cvrčkovia - 3.miesto, pedag. Ing.V.Nováková


Bytčianske dividlo

získané ocenenie: strieborné pásmo, pedag. Ing.V.Nováková

Literárno-dramatický odbor


Detská Improliga 

ZUŠ F.Špániho - 1.miesto v 2.kateg., pedag. J.Abafi


Bytčianske dividlo

získané ocenenie: strieborné pásmo, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

 školský rok 2012/2013

Hudobný odbor


Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus Brno

M.Chudada - 1.miesto v 6.kateg., pedag. MgA.M.Bohunický


Medzinárodná klavírna súťaž Broumovská klávesa

M.Chudada - 1.miesto v 3.kateg., pedag. MgA.M.Bohunický

M.Chudada - 1.cena študentskej poroty, pedag. MgA.M.Bohunický


Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2013

M.Chudada - 2.miesto, pedag. MgA.M.Bohunický


Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice

M.Hlavatý - strieborné pásmo v Baby kategórii, pedag. R.Jurčo


Celoslovenská súťaž Klavírna Orava

A.Král - T.Labajová - 1.miesto v 2.kategórii, pedag. Mgr.E.Chovancová

A.Gallová - L.Trefná - 2.miesto v 2.kategórii, pedag. Mgr. E.Chovancová

Ľ.Fukan - 4.miesto v 4.kategórii, pedag. J.Ladovská


Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri Žilina

A.Gallová - L.Trefná - zlaté pásmo v 2.kategórii, pedag. Mgr.E.Chovancová

Z.Belanová - M.Belan - strieborné pásmo v 1.kategórii, pedag. J.Ladovská

D.Holík - J.Holík - strieborné pásmo v 1.kategórii, pedag. Mgr.A.Orlická

M.Zapletal - R.Piskorík - strieborné pásmo v 2.kategórii, pedag. Mgr.A.Orlická

T.Labajová - A.Král - strieborné pásmo v 2.kategórii, pedag. Mgr.E.Chovancová

N.Sýkorová - T.Šimková - bronzové pásmo v 1.kategórii, pedag. Ľ.Vangelová


Regionálna klavírna súťaž Rečou klavíra KNM

M.Zapletal - zlaté pásmo v 5.kategórii, absolútny víťaz v 5.kateg., pedag. Mgr.A.Orlická

X.V.Orlická - zlaté pásmo v 1.kategórii, absolútny víťaz v 1.kateg., pedag. J.Ladovská


Prijatie na Konzervatórium Žilina

D.Juhásová, M. Juhásová - pedag. M.Beloridová


Tanečný odbor


My dance - celoslovenská tanečná súťaž, Myjava

vek.kateg.: Deti, názov choreografie: Motýlikovia - 2.miesto, pedag. Ing.V.Nováková

vek.kateg.: Deti, názov choreografie: Klobúky - 3.miesto, pedag. Ing.V.Nováková


Scénický tanec - celoslovenská tanečná súťaž KNM

kategória: malá choreografia, názov choreografie: Motýlikovia - 2.miesto, pedag. Ing.V.Nováková

kategória: skupina, názov choreografie: Naše fára - diplom za výrazové prevedenie, pedag. Ing.V.Nováková

kategória: skupina, názov choreografie: Caty - diplom za originalitu, pedag. Ing.V.Nováková


Výtvarný odbor


Open Society of Artists - World Union of Culture

cena Madame Humanité pre ZUŠ Ferka Špániho - udeľuje sa za kultúrnu a umeleckú činnosť a podporu humanistických a vzdelávacích programov pre deti a mládež vo svete

v kategórii detí a mládeže boli udelené ceny pre študentov:

L.Mazáková - pedag. Mgr.T.Kováčiková

K.Kochláňová - pedag. Mgr.T.Kováčiková

E.Rašková - pedag. J.Valašková

V.Gabajová - pedag. J.Valašková

S.Rumanová - pedag. J.Valašková


Vianočná pohľadnica - medzinárodná výtvarná súťaž

F.Šulgan - 1.miesto v 1.kateg. - grafika, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

O.Bazelides - 1.miesto v 2.kateg. - kombinovaná technika, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

K.Knappová - 3.miesto v 1.kateg. - kresba,maľba, pedag. Mgr.I.Bohunická

N.Jakubčínová - 3.miesto v 1.kateg. - grafika, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

T.Mikulec - čestné uznanie v 1.kateg. - grafika, pedag. Mgr.Z.Dobroňová

ocenenie za kolekciu prác - 2., 3.kateg.


Bienále grafiky - medzinárodná výtvarná súťaž /Poľsko/

ocenenia získali - J.Chodelka, S.Gažová, M.Podhorová, G.Trepáčová, Mgr. I.Bohunická,

pedag. Mgr. I.Bohunická


Môj región v Európe - medzinárodná výtvarná súťaž /Poľsko/

ocenenia získali - S.Černáková, M.Gažová, T.Mačeková, pedag. Mgr.I.Bohunická

ocenenia získali - I.Miháliková, A.Trpišová, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková


Bohúňova paleta 2012 - medzinárodná výtvarná súťaž

A.Trpišová - diplom v bronzovom pásme - kombinovaná technika, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

B.Portašík - čestné uznanie - kombinovaná technika, pedag. Mgr.I.Bohunická

P. Grich - čestné uznanie - maľba, pedag. Mgr. Z.Dobroňová

N. Nemčeková - čestné uznanie - kresba, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

ZUŠ Ferka Špániho - diplom za účasť


Detská mapa sveta - medzinárodná výtvarná súťaž

K.Gaššová - 1.miesto v 2.kategórii, postup do medzinárodného kola súťaže, pedag. Mgr.Z.Dobroňová

K.Kochláňová - ocenenie v 3.kategórii, pedag. Mgr.Z.Dobroňová


Szabóov grafický Lučenec - medzinárodná súťaž

S.Sekerková - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická


Lidice - medzinárodná súťaž

S.Gažová - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická
 

Dielo tvojich rúk - celoslovenská výtvarná súťaž


N.Zelná - 2.miesto v 3.kategórii, pedag. Mgr. T.Kováčiková


Gorazdovo-Námestovo - celoslovenská súťaž

M.Šálek - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická


Cesta za poznaním minulosti - celoslovenská súťaž

S.Horváth - 1.miesto, pedag. J.Valašková


Žilina - moje mesto - okresná súťaž

O.Maček - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

V.Gabajová - 1.miesto, pedag. J.Valašková

D.Mrázik - 2.miesto, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková


Európa v škole - okresné kolo výtvarnej súťaže

T.Kadová - 1.miesto v 1.kategórii, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

D.Valach - 1.miesto v 2.kategórii, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

M.Danko - 2.miesto v 1.kategórii, pedag. Mgr. I.Bohunická

D.Kirner - 2.miesto v 2.kategórii, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková


Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici

T.Balážiková - 2.miesto v 3.kategórii, pedag. Mgr.Z.Dobroňová


Vesmír očami detí

M.Šálek - hlavná cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

S.Gažová - hlavná cena, pedag. Mgr. I.Bohunická

D.Jurovec - hlavná cena, pedag. J.Valašková


Literárno-dramatický odbor


Štúrov Zvolen -  celoslovenská súťaž v rétorike

S. Obšivanová - 2.miesto, pedag. J.Abafi


Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

S.Obšivanová - 3.miesto, pedag. J.Abafi


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

S.Obšivanová - 1.miesto, pedag. J.Abafi


súťaž Slovo bolo u Boha

S. Obšivanová - 2.miesto, pedag. J.Abafi


Detská divadelná Žilina

T.Káčeriková - 1.miesto v mladšej kategórii, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová

M.Michniaková - 2.miesto v mladšej kategórii, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová

L.Káčeriková - 1.miesto v staršej kategórii, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová


Námestovské divadelné dni

L.Káčeriková - cena poroty za herecký výkon, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová


Bytčianske dividlo


T.Káčeriková - cena za scénografiu a výtvarné spracovanie, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová

skupina žiakov z pobočky Hájik - cena za výber hudby, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

Prijatie na VŠMU Bratislava


L.Lasičková - pedag. J.Abafi

 


školský rok 2011/2012

Hudobný odbor


Medzinárodná klavírna súťaž Taliansko


M.Chudada - 1.miesto, pedag. Bc. M.Bohunický


Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus Brno


M.Chudada - 2.miesto, pedag. Bc. M.Bohunický


Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou,  Ružomberok


D.Bahylová - 1.miesto, pedag. Mgr. art E.Soviarová

M.Hlavatý - 2.miesto, pedag. R.Jurčo

M.Madunický - 3.miesto, pedag. R.Jurčo


Detský hudobný festival J.Cikkera - celoslovenská klavírna súťaž

Ľ.Fukan - bronzové pásmo, pedag. J.Ladovská


Schneiderova Trnava - husľová súťaž


K.Szabová - bronzové pásmo, pedag. PaedDr. D.Figurová


Spevácka súťaž Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste

M.Jurgová - zlaté pásmo, pedag. A.Vajdová

D.Juhásová - zlaté pásmo, pedag. M.Beloridová

E.Valíčková - strieborné pásmo, pedag. Bc.M.Pilná

M.Prušková - strieborné pásmo, pedag. Bc.M.Pilná

M.Juhásová - cena za int.skladby A.Dvořáka, pedag. M.Beloridová


Regionálna klavírna súťažná prehliadka 2012


Ľ.Fukan - 3.miesto, pedag. J.Ladovská


Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri Žilina

L.Trefná - A.Gallová - zlaté pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová

T.Labajová - A.Král - strieborné pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová

P.Hrabovská - M.Šeligová - strieborné pásmo, pedag. Ľ.Vangelová

A.Böhmová - S.Böhmová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. A.Orlická

A.Šimková - M.Zapletal - bronzové pásmo, pedag. Mgr. A.Orlická

M.Šoltýsová - P.Šoltýs - bronzové pásmo, pedag. E.Farkašová


Literárno-dramatický odbor


Celoštátna súťaž mladých moderátorov - Sárova Bystrica


S.Obšivanová - 3.miesto, pedag. J.Abafi


Celoslovenský zraz mládeže Nitra


S.Obšivanová - najlepší dievčenský herecký výkon, pedag. J.Abafi


Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín


S.Obšivanová - 1.miesto, pedag. J.Abafi


Vajanského Martin - krajská súťaž


S.Obšivanová - 1.miesto


Detská divadelná Žilina - okresné kolo


L.Káčeriková - 1.miesto, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová


Detský divadelný medveď


L.Káčeriková - postup na krajskú prehliadku súťaže, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová


Súťaž ,,Slovo bolo u Boha"

S.Obšivanová - 1.miesto, pedag. J.Abafi


Bytčianske dividlo


súbor p.uč. Čitbajovej - 3.miesto, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová

súbor p.uč. Juríčkovej - 1.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

J.Mičieta - cena za mužský herecký výkon, pedag. Mgr.art. B.Juríčková


Štúrov Zvolen


S.Obšivanová - 1.miesto v 3. kateg., pedag. J.Abafi
 
 

Výtvarný odbor


Medzinárodná súťaž v Poľsku - Môj región


ocenenia získali T.Mačeková, G.Trepáčová - pedag. Mgr.I.Bohunická


Medzinárodná súťaž - XVII. ročník súťaže Zelený svet 2012

L.Furtáková - cena za fotografiu, pedag. Mgr. Z.Dobroňová


Bienále fantázie 2012 - medzinárodná súťaž

J.Dolinay, T.Necpalová získali ocenenia, pedag. Mgr. I.Bohunická


Lidice - medzinárodná výtvarná súťaž


T.Boldizsarová, T.Necpalová - čestné uznania, pedag. Mgr. I.Bohunická

J.Portašíková - čestné uznanie, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

F.Perrot - čestné uznanie, pedag. J.Valášková

T.Mačeková - medaila, pedag. Mgr. I.Bohunická

N.Nemčeková - medaila, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková


Medzinárodná súťaž - XIV.ročník - Bohúňova paleta, Dolný Kubín

žiaci Mgr.I.Bohunickej a Mgr. Z.Lajčiakovej získali ocenenia:

S.Beňo, L.Rybáriková, D.Surovčíková, Ž.Štafenová - zlaté pásmo

D.Katánik, L.Petrželková, K.Staníková - strieborné pásmo

T.Boldizsarová, I.Papánková - bronzové pásmo

R.Frátrik, A.Friščák, H.Ondrejková, I.Papánková, L.Petrželková, K.Staníková - čestné uznania


Celoslovenská súťaž Veľkonočné pohľadnice a zvyky, Myjava


E.Rašková - 1.miesto, pedag. J.Valášková

B.Krauseová - 2.miesto, pedag. J.Valášková


Celoslovenská súťaž v Banskej Bystrici - téma Vojna


F.Perrot - 1.miesto, pedag. J.Valášková


Malé grafické formy Vrútky


J.Chodelka - ocenenie, pedag. Mgr. I.Bohunická


Deti maľujú vojakov - celoslovenská súťaž

N.Miniariková - 1.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková


Dúha - celoslovenská súťaž


K.Hubočanová - ocenenie, pedag. Mgr. I.Bohunická

O.Bazelides - ocenenie, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková


Dary zeme - okresná súťaž


B.Heinrich - 2.miesto, pedag. J.Valášková


Hasiči - okresná súťaž


D.Mrázik - 1.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková


Čas vianočný - okresná súťaž


D.Klocáňová - 2.miesto, E.Kruták - 3.miesto, pedag. J.Valášková


Európa v škole - krajská súťaž

T.Pavelčíková - 1.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

M.Gažová - 1.miesto, pedag. Mgr. I.Bohunická

B.Portašík - 2.miesto, pedag. Mgr. I.Bohunická

L.Liptáková - 3.miesto, pedag. Mgr. I.Bohunická


súťaž Vianočná pohľadnica, Dolný Kubín


S.Sekerková - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická


Zdravie očami detí


E.Rašková, T.Michalcová - ocenenie, pedag. J.Valášková

T.Mikulec - ocenenie, pedag. Mgr. Z.Dobroňová


Vianočný pozdrav pre MŠK

cenu získala L.Petrželková - pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

Autoportrét, ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica

ceny získali:
M.Hanko, E.Kretová - pedag. Mgr. Z.Dobroňová

J.Urbaník - pedag. J.Valášková

S.Žiačik, K.Hrnková, K.Kitašová, T.Pavelčíková - pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

M. Podhorová, M.Podhora - pedag. Mgr. I.Bohunická

Barevný svet

ceny získali:
E.Hanáková - 2.miesto, M.Bútora - 3.miesto, T.Kadová - 4.miesto,

E.Chládek - 5.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

M.Gažová - 4.miesto, pedag. Mgr. I.Bohunická


Vesmír očami detí


cenu získal P.Grich - pedag. Mgr. Z.Dobroňová


Fašiangy 2012 - plošné práce


H.J.Reinhardt - 2.miesto, 1. kateg.,  pedag. Mgr. Z.Dobroňová


Fašiangy 2012 -  masky


V.Gabajová - 1.miesto, 1. kateg., pedag. J.Valášková

N.Duchajová - 2.miesto, 2. kateg., pedag. Mgr. Z.Dobroňová

T.Mazúrová - 1.miesto, 3. kateg., pedag. Mgr. Z.Dobroňová

 
,,Žilina-moje mesto má 700 rokov" a ,,Poznaj svoje mesto"

M.Magvaši - 1.miesto v 1.kateg., pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

L.Kastelovič, S.Sekerková - čestné uznania, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

S.Rumanová - 1.miesto v 2.kateg., pedag. J.Valášková

T.Boldizsarová - 2.miesto v 2.kateg., pedag. Mgr. I.Bohunická

S.Gažová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

R.Franc - 3.miesto v 3.kateg., pedag. Mgr. I.Bohunická

K.Kubištová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická


,,Žilina-moje mesto má 700 rokov" a ,,Poznaj svoje mesto"


kolektívna cena pre ZUŠ Ferka Špániho
školský rok 2010/2011

 

Hudobný odbor


 
Amadeus 2011 /medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov/

M.Chudada - 3. miesto, pedag. Bc. M.Bohunický

 
Prehliadka mladých gitaristov-Bratislava

M.Madunický-zlaté pásmo v tretej kategórii, pedag.R.Jurčo

D.Lorincz-zlaté pásmo v prvej kategórii, pedag. R.Jurčo

M.Madunický-strieborné pásmo v tretej kategórii, pedag.R.Jurčo

M.Líšková-bronzové pásmo v piatej kategórii, pedag. Ing. P.Priečinský

 
Klavírna regionálna prehliadka Martin

A.Šimková-zlaté pásmo, pedag. Mgr. Orlická

L.Trefná-čestné uznanie, pedag. Mgr. Chovancová

M. Chudada - absolútny víťaz, pedag. Bc. M.Bohunický

 
Celoslovenská gitarová súťaž Ružomberok

D.Bahylová-1. miesto, absolútny víťaz,pedag. Mgr.art. E.Soviarová


Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice

D.Bahylová-2. miesto, pedag. Mgr.art. E.Soviarová

 
Mladí klaviristi 2010 /celoslovenská súťaž/

Ľ.Fukan - absolútny víťaž, 1.miesto v 7.kateg., cena za

najlepšiu skladbu slovenského autora, pedag. J.Ladovská

 
Čarovná flauta

M.Chudada - 3.miesto v druhej kateg.-pedag. P.Ladovský


Vokálna jar-Kysucké Nové Mesto


E.Valíčková - zlaté pásmo, pedag. M.Pilná


Schneiderova Trnava


V.Szabová - bronzové pásmo, pedag. PaedDr. D. Figurová


Spevácka súťaž Vrútky


I.Arce-strieborné pásmo, pedag. M.Beloridová
D.Juhásová - zlaté pásmo, pedag. M.Beloridová


Rajecká hudobná jar/medzinárodná súťaž/

A.Šimková - Cena mesta Rajec, 1.kateg., pedag. Ľ.Vangelová

 

Výtvarný odbor

 Môj región Európa /medzinárodná súťaž/

J. Ballayová, Katarína Jakubjaková-cena Nový región-ped.Mgr.I.Bohunická

XI. bienále výtvarných alternatív /celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou/-Považská Bystrica

kolektívna práca-predmet video a animácia, pedag. Mgr.Z.Kardošová

Detská mapa sveta 2011 - celoslovenská súťaž

A.Vislocká, L. Kaisová - postup prác na medzinárodnú súťaž v Paríži

Medzinárodná súťaž v grafike-Torúň Poľsko

ocenenia získali - T.Boldiszarová, S.Smuda, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská výtvarná súťaž ,,Záhradka, akú by som chcel mať"

T.Copláková, B.Heinrich - víťazi v kateg. B, S.Galiová - víťazka v kateg. C, pedag.Mgr. Z.Kardošová

Krajská výtvarná súťaž ,,Zdravie očami detí"

K.Ondrušková - víťazka v kateg. A,  pedag. Mgr.Z.Kardošová

Celoslovenská výtvarná súťaž ,,Deti maľujú vojakov"

K.Staníková - 2.miesto, pedag.Mgr. Z.Lajčiaková
 

 Literárno-dramatický odbor

 Improligy Bytča, Rajec - 1. miesto, ped.J.Abafi

 

 

školský rok 2009/2010                                                                                                                                                                                          

 

Vo výtvarnom odbore  sme získali tieto ocenenia:

Vianočná pohľadnica / medzinárodná výtvarná  súťaž/ Dolný Kubín: 1. miesto – T. Šálek, pedag. Mgr. I. Bohunická

Vianočné tradície očami detí /okresné kolo/, cena za kolekcie prác: Š. Dlhopolček, pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

Môj región Európa /medzinárodná súťaž/ Poľsko, ceny:
T.Sklenárová-ped.Mgr. Z. Lajčiaková, T. Necpalová – ped. Mgr. I. Bohunická, J. Balayová–pedag.Mgr. I.Bohunická

Unicef /celoslovenská súťaž/ : 1. miesto: S. Papánková, 2. miesto: I. Hrivová, 3. miesto: D. Hofer, 3. miesto – S. Kližanová -pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

Cena Bibiany – L. Bulejová, I. Chrtová, M. Bandíková - ped. Mgr. Z. Lajčiaková

Účasť na medzinárodnej výtvarnej dielni v Humennom – Karpatské bienále grafiky:
Z. Veselý- ped. Mgr. Z. Lajčiaková, lektorom na tejto dielni pre deti zo Slovenska, Poľska a Maďarska bola Mgr. Z. Lajčiaková.

Torúň - /medzinárodná súťaž/ - čestné uznanie: T. Šimková – pedag.  Mgr. I. Bohunická

Barevný svět-/medzinár.súťaž/ Třinec, ČR
-ceny získali:M.Podhorová,S.Brezianská,H.Doboszová, E.Mladenková, A.Žiačik, Z.Veselý, N. Kotúčová-pedag.Mgr.I. Bohunická

 Komixiada - /krajská súťaž – video, animácia/: 2. miesto: L. Furtáková, 3. miesto: K. Gašpieriková – pedag. Mgr.art. J. Huljaková

 Expo 2010 /celoslovenská súťaž – video, animácia/ : 2. miesto :  A. Kunšteková – Mgr.art. J. Huljaková

 


Hudobný odbor:

 
Súťaž Mladí klaviristi /celoslovenská  súťaž/ v Bratislave:

J. Orlický – 2. miesto v 8. kateg.

J. Orlický – cena za najlepšie prevedenú skladbu slovenského autora  - pedag. J. Ladovská

 

Vokálna jar v KNM /spevácka súťaž/

D.Juhásová, P.Hrabovská - 1.cena+cena poroty - pedag. M.Beloridová

N.Lovíšková - 1.kateg., bronzové pásmo - pedag. A.Vajdová

D. Juhásová - 2. kateg., zlaté pásmo - pedag. M. Beloridová

T. Šprtková - 2.kateg., bronzové pásmo - pedag. M.Pilná

 
Spevácka súťaž Vrútky

N.Lovíšková - 1.kateg., bronzové pásmo, pedag. A.Vajdová

J. Králik - 2.kateg., bronzové pásmo, pedag.Mgr. Š.Bohunický

 
Klavírna súťaž Martin

M.Chudada - 1.miesto, 2. kateg., pedag. Bc. M. Bohunický

 
Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri

J. Orlický-Ľ.Fukan - zlaté pásmo+absolútni víťazi - pedag. J. Ladovská

 
Medzinárodná gitarová súťaž Dolný Kubín

D.Bahylová - 4.miesto, pedag.Mgr.art. E. Soviarová

 
Mladí gitaristi Bratislava

M.Madunický - strieborné pásmo - pedag. R.Jurčo

 


Literárno-dramatický odbor:

 
Súťaž v rétorike / okresné kolo/ v Žiline:

S. Obšivanová – 1. miesto – pedag. J. Abafi

Súťaž v rétorike / krajské kolo/

S. Obšivanová – 2. miesto – pedag. J. Abafi

Improliga /ZUŠ Bytča/:

súbor LDO – 2. miesto – pedag. J. Abafi
Hviezdoslavov Kubín /okresné kolo/

L.Káčeriková - 3.miesto - pedag. Mgr.art.M. Janičíková