Žiaci našej školy nás  úspešne reprezentovali na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach.                              

školský rok 2015/2016

Hudobný odbor

Celoslovenská gitarová súťaž Mladí gitaristi

M.Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo,DiS.art

A.Pešková - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo,DiS.art

J.Strnad - bronzové pásmo, pedag. Bc.M.Petlák

Celoslovenská súťaž Rečou klavíra

F.Úkrop - zlaté pásmo, pedag. G.Moresová

M.Zapletal - strieborné pásmo, pedag. Mgr.A.Orlická

X.V.Orlická - bronzové pásmo, pedag. J.Ladovská

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri

X.V.Orlická - F.Úkrop - zlaté pásmo, pedag. J.Ladovská, G.Moresová

L.Trefná - S.Motešický - zlaté pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

J.Rúčka - M.Rúčka - bronzové pásmo, pedag. Mgr.A.Orlická

L.Pospíšilová - Z.Cingelová - bronzové pásmo, pedag. E.Farkašová, Mgr.E.Chovancová

D.Hrabovský - J.Urbaník - bronzové pásmo, pedag. Ľ.Vangelová

E.R.Kaločová - Z.Belanová - bronzové pásmo, pedag. J.Ladovská

Výtvarný odbor

Modrá škola 2015

M.Danko - 1. miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž so zahraničnou účasťou - My sa nevieme sťažovať nahlas

A.Daníšková, O.Maček - ocenenie, pedag. Mgr.I.Bohunická

Bienále fantázie Martin - medzinárodná výtvarná súťaž

N.Liptáková - cena Bienále, pedag. Mgr.I.Bohunická

Zelený svet Banská Bystrica - medzinárodná výtvarná súťaž

L.Kastelovič - hlavná cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Malé grafické formy, Vrútky

N.Kozoňová - mimoriadna cena, pedag. J.Valašková

I.Arce - 3.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

Tanečný odbor

Scénický tanec, KNM - celoslovenská súťaž

L.Dubovcová - 1.miesto, kateg.sólo, pedag. Ing.V.Nováková

kategória skupina - 2. a 3. miesto, pedag. Ing.V.Nováková

Literárno-dramatický odbor

Detská divadelná Žilina

Vaša Banda - absolútny víťaz, postup na krajskú súťaž, pedag.Mgr.art.B.Juríčková,Ing.V.Nováková

Gavurka - diplom, postup na krajskú súťaž, pedag. Mgr.art. M.Vrábliková