Aktuality

Milé deti od budúceho týždňa t. j. 15.2.do19.2.2021 budú jarné prázdniny. V tomto období bude budova školy uzatvorená. Nástup do škôl bude 22 .2. 2021.
Užite si prázdniny a buďte zdraví.

Od 9.2.2021 otvárame prezenčné vyučovanie len pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Kolektívne predmety, Spevácke a Dychové oddelenia pokračujú dištančne.  Do budovy školy je vstup rodičov zakázaný, KAŽDÝ PEDAGÓG SI ŽIAKA S PLATNÝM ČESTNÝM VYHLÁSENÍM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU VYZDVIHNE PRI VCHODE ŠKOLY. Prosím v budove školy dodržujte hygienické pravidlá (rúška, odstup, dezinfekcia).

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu pri predpokladanom nástupe do ZUŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v škole ( školné)© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt