Študijné materiály - Výstupy z dištančnej výučby

Literárno - dramatický odbor

PREMENA PREDMETU - Balón ako zástupná rekvizita.
Pedagogické vedenie : Mgr.art. Barbora Juríčková

Ženy Ľudovíta Štúra.
Herecké obsadenie : Dorota Uríková, Ema Šíndlerová, Ema Kollárová, Sofia Mičuchová, Nelka Vandličková, Tamara Wenclová, Patrícia Wolnerová a Alexandra Gáňová.
Pod vedením Mgr. art. Juliány Hamranovej.

Môj prvý VLOG - Významná osobnosť z histórie divadla.
Ped. vedenie - Mgr.art. Barbora Juríčková

EMOČNÝ DENNÍK - vyjadrenie pocitov mimikou, zvukom a pohybom celého tela.
Ped. vedenie - Mgr.art. Barbora Juríčková

Naďalej žiaci prosím kontaktuje svojich učiteľov prostredníctvom aplikácií ( zoom, messenger, skype, whatsapp atď. ) a informujte sa aj takýmto spôsobom ohľadne dištančných úloh.

© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt