Študijné vzdelávanie

Stránku budeme priebežne aktualizovať a pridávať nové informácie. Pre bližšie info kontaktujte prosím svojich pedagógov mailom, tel, mesenger, whatsup…


Prezenčné vyučovanie

Od 12. 4. 2021 do 25.4 bude prebiehať v ZUŠ prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ v individuálnej výučbe, s výnimkou speváckeho a dychového oddelenia. Tie spolu s ostatnými ročníkmi a skupinovým vyučovaním budú naďalej prebiehať formou dištančného vzdelávania. Podmienkou k prezenčnej výučbe žiaka je negatívny test na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka. Vyučovanie od 26.4.2021 sa bude riadiť covid automatom a aktuálnymi opatreniami. Informácie budeme priebežne dopĺňať.

Milí rodičia, milí žiaci
zas je všetko inak a my sa teda rozbiehame opäť v online priestore.
Študenti hudobného odboru sa prosím kontaktuje so svojimi pedagógmi prostredníctvom sieti, (whatsapp, messenger, zoom, skype atď).
Tiež študenti LDO prosím kontaktujte svojich pedagógov cez tieto siete. Látku z HN si nájdete v Hudobnej náuke.
Žiaci výtvarného odboru a tanečného odboru budú pravidelne informovaný na našej stránke v dištančných úlohách.
Od 8.1.2021 sa stretávame opäť dištančne, čiže pozerať stránku s novými študijnými materiálmi z HN TO a VO.
Žiaci z HO si dohodnú svoj termín spolu so svojim triednym učiteľom z hlavného predmetu (z nástroja).
© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt