Úspechy

Žiaci našej školy nás  úspešne reprezentovali na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach.

Školský rok 2019-2020

Hudobný odbor

Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov Bratislava

M.Kekely - zlaté pásmo v 3.kateg., mimoriadne ocenenie za dramaturgiu, pedag. Mgr.A.Baroniaková

 

Medzinárodná interpretačná súťaž v rámci medzinárodného festivalu slovanskej hudby

školský orchester ZUŠ F.Špániho - Grand Prix, 5.kateg., pedag. Mgr. A.Brezániová, M.Čelková, DiS.art, M.Beloridová

N.Isteníková - Grand Prix, 2.kateg., sólový spev, pedag. M.Beloridová, DiS.art

 

Celoslovenská gitarová súťaž Prievidza

M.Kekely - 1.miesto, pedag. Mgr. A.Baroniaková

 

Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus

K.Chmúrová - 3.miesto, pedag. MgA.M.Bohunický

A.Chmúrová - 1.miesto, pedag. MgA.M.Bohunický

Výtvarný odbor

Medzinárodná súťaž Torúň

 

E.Majcherová - diplom, pedag. Mgr.A.Hriviková

 

 

Medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica

 

E.Zbranková - 1.miesto, pedag. Mgr. I.Bohunická

 

Vesmír očami detí - okresné kolo

 

M.Pirchala - postup do celoslovenského kola, pedag. J.Valašková, DiS.

P.Šugár - cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

V.Boldizsárová - cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Celoslovenská súťaž Dúha

 

N.Piková - 3.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

G.Trpišová, N.Beláčiková, K.Chachulová, P.Šugar - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Celosv.súťaž Lidická ruža

L.Daru, B.Šajtlava - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Literárno-dramatický odbor

Divadelná Žilina

( divadlo mladých FEDIM) 1. miesto a priamy postup do krajského kola div.súboru VAŠA BANDA s autorskou inscenáciou Som Slovák?
autor: kolektív, réžia: Barbora Juríčková a kol., pohybová spolupráca: Vanda Nováková.
Pedag.vedenie: Mgr.art Barbora Juríčková
Nina Holeštiaková 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Detská rozprávková Žilina v 2. kategórii, s rozprávkou o Svetlom tieni, ped.vedenie Mgr.art Barbora Juríčková.

Slovo bolo u Boha - krajské kolo

N.Holeštiaková - 1.miesto, 3.kateg., pedag. Mgr.art.B.Juríčková
E.Slyšková - 3.miesto, 5.kateg., pedag. Mgr.art.B.Juríčková

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 

A.Vršanská, N.Holeštiaková, E.Pokorná, J.Grof - 1.miesto, pedag. Mgr.art.B.Juríčková

P.Fundárková, R.Káčerik, E.Slyšková - 2.miesto, pedag. Mgr.art.B.Juríčková

K.Pokorná, L.Jančulová - 3.miesto, pedag. Mgr.art.B.Juríčková

D.Uríková - 3.miesto, pedag.Mgr.art.P.Tvrdá

P.Černák, T.Altusová, M.Altus, S.Strempeková - čestné uznanie, pedag.Mgr.art.B.Juríčková

 

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt