Vitajte na stránke Základnej umeleckej školy Ferka Špániho.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.


Odbory

Dozviete sa čo môžete u nás študovaťHudobný odbor

Hudobný odbor ZUŠ je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a skupinových aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty a pod.).

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby.

Tanečný odbor

Cieľom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca.LDO

Pôsobenie v literárno – dramatickom odbore harmonicky rozvíja osobnosť jednotlivca a podporuje jeho originalitu, no zároveň ho učí práci v kolektíve. Vedie ho k vzájomnej komunikácii, tolerancii , pokore a schopnosti aktívne vyjadrovať svoj názor a reflektovať i chápať pocity seba aj druhých.

Vzdelávanie na diaľku

Dištančné materiály

Novinky.Informujeme Vás, že od 11.1.2021
sa vyučuje dištančne.

AKTUALITY

Školné: (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v škole)
Projekty

Medzinárodný hudobný projekt
Portréty
„Projekt tří ZUŠ“
„Z pohádky do rozprávky”
ŽIVÝ DIALÓG
Mosty
Rodinný koncert
Nevšedný hudobný zážitok
Hrajme spolu ďalej

Čítajte viacKalendár


Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

IZUŠ

Vážení rodičia, z dôvodu prechodu našej ZUŠ na nový administračný systém iZUŠ, Vás prosíme o aktualizáciu údajov. Údaje vypĺňajte ako údaje za šk. rok 2020/2021. Ďakujeme

Novinky z Facebooku

Prihláška

Elektronická prihláša pre záujemcov o štúdium na ZUŠ F. Špániho  • ZUŠ na Martinskej ulici začala písať svoju históriu pred dvadsiatimi rokmi 1. augusta 1987. ONV - odbor školstva v Žiline zriadil školu na novom sídlisku Vlčince, kde bol predpoklad zaškoliť veľký počet detí.

  • 26. mája v podvečer zavítali do ZUŠ Ferka Špániho Žilina dve vzácne návštevy. Žiaci a učitelia z partnerských škôl z Českej republiky a z Chorvátska. So ZUŠ Vyškov udržujeme partnerstvo už šesť rokov. Glazbena škola (ZUŠ) J.Vlašimského z Virovitice sa stala našim partnerom v septembri minulého roku, kedy sme začali v Blansku realizáciu „Projektu troch ZUŠ-hudba spája národy“. Podstata projektu spočíva v príprave spoločného záverečného koncertu, v ktorom spolu účinkujú žiaci zo všetkých troch škôl. Príprava začala na školách, potom nastúpila súhra na niekoľkodňovom pracovnom sústredení. Ďalším, nie menej dôležitým cieľom projektu bolo poznávanie kultúr iných národov. Autorom projektu je riaditeľ ZUŠ Vyškov pán Aleš Musil.

  • Naša škola od augusta 2020 prešla na nový systém iZUŠ. Na stránkach našej školy sa určite dozviete viac.

© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt