Literárno-dramatický odbor

O odbore

Harmonicky rozvíja osobnosť jednotlivca a podporuje jeho originalitu, no zároveň ho učí práci v kolektíve. Vedie k vzájomnej komunikácii, tolerancii, pokore a schopnosti aktívne vyjadrovať svoj názor a reflektovať i chápať pocity seba aj druhých. Žiak si osvojuje kultivovanosť prejavu, prehlbuje kreatívne myslenie a osobitosť, buduje sebavedomie a schopnosť spontánne reagovať.

Žiaci sa podieľajú na výbere námetov a ich spracovaní, prispievajú vlastnými režijnými nápadmi i scénografickými riešeniami. Súčasťou štúdia je verejná prezentácia našej tvorby „na doskách, ktoré znamenajú svet“. Žiaci účinkujú v divadelných predstaveniach, moderujú školské akcie, koncerty a úspešne sa zapájajú do rôznych divadelných, recitačných a literárnych súťaží (Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, Slovo bolo u Boha, Zlatá priadka, FEDIM, Medzinárodná improliga, Bytčianske Divadlo, Rozprávková Žilina...) 

Naše úspechy

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.