Literárno-dramatický odbor

O odbore

Harmonicky rozvíja osobnosť jednotlivca a podporuje jeho originalitu, no zároveň ho učí práci v kolektíve. Vedie k vzájomnej komunikácii, tolerancii, pokore a schopnosti aktívne vyjadrovať svoj názor a reflektovať i chápať pocity seba aj druhých. Žiak si osvojuje kultivovanosť prejavu, prehlbuje kreatívne myslenie a osobitosť, buduje sebavedomie a schopnosť spontánne reagovať.

Žiaci sa podieľajú na výbere námetov a ich spracovaní, prispievajú vlastnými režijnými nápadmi i scénografickými riešeniami. Súčasťou štúdia je verejná prezentácia našej tvorby „na doskách, ktoré znamenajú svet“. Žiaci účinkujú v divadelných predstaveniach, moderujú školské akcie, koncerty a úspešne sa zapájajú do rôznych divadelných, recitačných a literárnych súťaží (Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, Slovo bolo u Boha, Zlatá priadka, FEDIM, Medzinárodná improliga, Bytčianske Divadlo, Rozprávková Žilina...) 

Naše úspechy

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Zoznam prijatých žiakov na šk. r. 2023/2024

×

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.