História a súčasnosť ZUŠ

ZUŠ na Martinskej ulici začala písať svoju históriu v roku 1987. ONV - odbor školstva v Žiline zriadil školu na novom sídlisku Vlčince, kde bol predpoklad zaškoliť veľký počet detí, čím vznikla 3. ĽŠU v meste.

Škola spočiatku nemala vlastné priestory, materiálne vybavenie ani hudobné nástroje. Všetky priestory pre počiatočnú výučbu muselo vedenie školy osobne dohodnúť s riaditeľmi základných škôl na Vlčincoch. V ústrety vyšli riaditelia škôl na ul. J. Hagaru, na ul. Moskovskej a na Varšavskej ceste.

Tu vznikli triedy pre hudobný odbor (HO). Vo štvrtej ZŠ na Martinskej ul. bola k dispozícii časť telocvične pre žiakov tanečného odboru (TO). Súčasne sa pod hlavičkou školy začalo vyučovanie aj na detašovanom pracovisku v Belej - Nižných Kamencoch. Po 17-tich rokoch prešlo toto pracovisko pod obec Belá a vznikla samostatná ZUŠ, ktorá má teraz už všetky odbory.

ĽŠU na Vlčincoch mala v tom čase dva odbory, hudobný a tanečný, s 370-timi žiakmi a 15-timi učiteľmi. V decembri 1991 sa škola presťahovala do vlastnej budovy – bývalej Materskej školy na Martinskej ulici a začala používať názov ZUŠ.

Škola sa zúčastňovala mnohých kultúrnych a hudobných aktivít. Okrem súťaží mali žiaci školy pripravené kultúrne programy, s ktorými potešili či malé deti v materských školách, alebo starších občanov v Penzióne v Domove dôchodcov na Vlčincoch.

Škola sa naďalej zapájala do kultúrneho diania prispievaním do kultúrnych podujatí. Od roku 1998 sa žiaci TO stali súčasťou vystúpení Nedeľného Matiné, ktoré organizuje Štátny komorný orchester v Žiline. ZUŠ v rámci Žilinského kraja položila základy Regionálnej prehliadky v 4.ručnej hre na klavíri, ktorej nultý ročník sa datuje od roku 1995. Navštívili ju žiaci zo škôl z Rajca, Bytče, Vrútok, Martina, Ružomberku, Kysuckého Nového mesta, Čadce, Žiliny.

V roku 2004 sa riaditeľom škol​_y stal Mgr. Štefan Bohunický, ktorého cieľom bolo založiť ďalšie dva odbory - výtvarný a literárno-dramatický. Vychádzajúc v ústrety žiakom a rodičom z okolia sa otvárili elokované triedy v ZŠ Rosina, Lietavská Lúčka, Bánová, Hájik, Zádubnie, ZŠ Limbová, MŠ Gemerská, ZŠ Jarná, ZŠ s MŠ Hôrky, ZŠ Trnové, elokovaná trieda v Tepličke nad Váhom.

V Bábkovom divadle v Žiline sa začali usporadúvať veľké vianočné koncerty školy, v ktorých sa prezentovali žiaci všetkých odborov. Novú kapitolu školy otvára výtvarný odbor, v ktorom škola získala cenné víťazstvá, diplomy z národných aj medzinárodných súťaží.

Škola pravidelne poriada vianočné a slávnostné koncerty aj na pôde Konzervatória v Žiline, ktoré sú venované najúspešnejším žiakom školy, víťazom súťaží či žiakom prijatým na konzervatóriá.

V súčasnosti má škola elokované pracoviská v Tepličke nad Váhom, v Rosine a na súdlisku Hájik.

Riaditelia školy:

  • p. Adriana Jendrušáková – 1987
  • p. Anna Haviarová – 1995
  • Mgr. Štefan Bohunický - 2004
  • Mgr. Dagmar Wróbelová - 2019

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pozývame vás na talentové skúšky. Viac info tu

×

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.