ZAMESTNANCI

meno prac. zaradenie E-mail telefón

Zdenka Halamová

školníčka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

fotografia učiteľov
Mária Reháková

upratovačka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

fotografia učiteľov
Veronika Antolová
spev, klavír

vedúca predmetovej komisie spev
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Rosina

fotografia učiteľov
Dominika Bahylová

gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Rosina

fotografia učiteľov
Mgr. Alžbeta Baroniaková

gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

fotografia učiteľov
Mária Beloridová

SPEV
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

fotografia učiteľov
Mgr. Irena Bohunická
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny
fotografia učiteľov
MgA. Marek Bohunický
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
fotografia učiteľov
Mgr.Štefan Bohunický
spev, keyboard
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
fotografia učiteľov
Mgr. Anna Brezániová
flauta, klarinet
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik
ana61@centrum.sk
fotografia učiteľov
Bc. Mária Čelková
husle
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
fotografia učiteľov
Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová /MD/
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
fotografia učiteľov
Ľudmila Dubinina
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
fotografia učiteľov
Eleonóra Farkašová
klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
fotografia učiteľov
PaedDr. Daniela Figurová
husle
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
dfigurova@gmail.com 0908235644
fotografia učiteľov
Mgr. Jozef Gluch
klavír, keyboard
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička n.Váhom
fotografia učiteľov
Mgr. Art Juliana Hamranová
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
fotografia učiteľov
Mgr. art. Jaroslav Hell
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik
fotografia učiteľov
Mgr. Miriam Horváth
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie


fotografia učiteľov
Mgr. Michal Hottmar, PhD.

Klavír
budova ZUŠ: pavilón A

m.hottmar@gmail.com
fotografia učiteľov
Mgr. Andrea Hriviková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

fotografia učiteľov
Mgr. Eva Chovancová

Klavír
vedúca predmetovej komisie klavír budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
fotografia učiteľov
Mgr. Dušan Jaššo
klavír
pobočka ZŠ Hájik
dusanjasso@gmail.com 0903621709
fotografia učiteľov
Radoslav Jurčo
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Rosina
fotografia učiteľov
Mgr. art. Barbora Juríčková
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
jurickova.basa@gmail.com 0949832382
fotografia učiteľov
Mgr. Jakub Kaprál, Dis.
bicie
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
jkapral@gmail.com +421944007770
fotografia učiteľov
Mgr. Dana Kubicová
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hliny
dana.kubicova19@gmail.com
fotografia učiteľov
PaedDr. Eva Kyšková
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik
fotografia učiteľov
Jarmila Ladovská
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
fotografia učiteľov
Peter Ladovský
flauta, saxofón
vedúci predmetovej komisie dychové, bicie nástroje, husle
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
fotografia učiteľov
Mgr. Zlatica Lajčiaková

výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

fotografia učiteľov
Mgr. Nikoleta Lučanová /MD/
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik
fotografia učiteľov
Andrea Maronová
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
aduska.maronova@gmail.com 0904168423
fotografia učiteľov
Diana Marosz
hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
diana.marosz@gmail.com
fotografia učiteľov
Jarmila Moravcová
akordeón, keyboard
vedúca predmetovej komisie strunové nástroje, akordeón
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom
fotografia učiteľov
Gabriela Moresová

klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

fotografia učiteľov
Mgr. Alena Orlická
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
orlicka.a@gmail.com 0905193789
fotografia učiteľov
Bc. Michal Petlák
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik, ZŠ Teplička n./Váhom
fotografia učiteľov
PaedDr. Mária Pohanková Zahatlanová
Klavír, vedúca predmetovej komisie hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik
maria.zahatlanova@gmail.com
fotografia učiteľov
Ing. Peter Priečinský
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
fotografia učiteľov
Bc.Miroslav Rajt
cimbal, klavír, akordeón
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Rosina
rajt.miroslav1@gmail.com 0907139534
fotografia učiteľov
Mgr. Andrea Rajteková
keltská harfa
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
fotografia učiteľov
Mgr. Jana Sedlická
spev, klavír
vedúca pobočky ZŠ Teplička nad Váhom
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
fotografia učiteľov
Zuzana Surgentová
tanečný odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
fotografia učiteľov
PaedDr. Katarína Šmehýlová, PhD. /MD/
gitara
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik
fotografia učiteľov
Zuzana Šimová
hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
fotografia učiteľov
Mgr. Petra Tvrdá /MD/
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
fotografia učiteľov
Anna Vajdová
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
fotografia učiteľov
Janka Valašková, DiS.
výtvarný odbor
vedúca predmetovej komisie výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik
javal@azet.sk 0903748165
fotografia učiteľov
Mgr. art. Júlia Veselá /td>
violončelo
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
fotografia učiteľov
Laura Záňová
gitara
pobočka ZŠ Rosina
lala8936@gmail.com

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt