HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Našim žiakom sa darilo na postupovej súťaži  v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 

Na radnici v Žiline vystúpilo v dňoch 13. - 21. marca 2023 viac ako 180 recitátorov, ktorí súťažili v piatich kategóriách. 

 Naši úspešní recitátori z literárno - dramatického odboru:

  1. kategória: 

Matej Ristvej  - čestné uznanie v prednese prózy/ ped.vedenie Mgr.art. Matej Valašík

Jakub Gajdošíkčestné uznanie v prednese poézie/ ped.vedenie Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová

 II.kategória: 

Nela Najdeková - 1. miesto  v prednese poézie s priamym postupom do krajského kola / ped.vedenie Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová

Lucia Jančulová - 2. miesto v prednese prózy / ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

Leonard Muška - 3.miesto v prednese prózy/ ped.vedenie Mgr.art. Matej Valašík

Klára Pokorná - čestné uznanie v prednese prózy/ / ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

 III. kategória:

Eliška Pokorná - 1. miesto v prednese poézie s priamym postupom do krajského kola/ ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

Nina Holeštiaková - 2. miesto v prednese poézie s návrhom na postup do krajského kola/ ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

Tatiana Altusová - 3. miesto v prednese prózy/ ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

1. kategória:

Radoslav Káčerik -  1. miesto v prednese poézie s priamym postupom do krajského kola/ ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

Kristína Kiklošová -  1. miesto v prednese prózy s priamym postupom do krajského kola/ ped.vedenie Mgr.art. Barbora Juríčková

 Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na vyšších kolách súťaže!

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.