Slávnostné vyraďovanie absolventov

Ak by mohla znieť v našej umeleckej škole pieseň Gaudeamus igitur, tak by zaznela práve 14.júna, kedy sme sa rozlúčili s našimi úspešnými absolventami. Svoje pôsobenie úspešne zavŕšili za zvukov klavíra a huslí a rovnako i slávnostného príhovoru pani riaditeľky Mgr. Dagmar Wróbelovej. Veru, brány našej školy opúšťajú hudobníci, výtvarníci, dramatici, tanečníci a my im prajeme veľa úspechov v ich ďalšom pôsobení, nech svoj talent a potenciál rozvíjajú i naďalej. 

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Zoznam prijatých žiakov na šk. r. 2023/2024

×

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.