Spevácka súťaž Pavla Kršku

Dňa 2.6.2023 sme sa zúčastnili so žiakmi na prvom ročníku Speváckej súťaže Pavla Kršku  v Žiline, ktorú organizovala naša ZUŠ.

Školu ako aj spevácke oddelenie reprezentovali žiaci – Alexandra Koco, Linda Remeková, Matej Jurečka, Daniela Benčíková a  Veronika Mihová.

Žiaci sú z triedy Mgr. Antónia Turianovej. Ďalej žiačka Nicolette Rupp, ktorá je z triedy Mgr. Jany Sedlickej.

V jednotlivých kategóriách získali nasledovné ocenenia:

I.kategória

 

Alxandra Koco - 2 miesto v Zlatom pásme

Linda Remeková 3. miesto v Zlatom pásme

Nicolette Rupp – Zlaté pásmo

Matej Jurečka – Strieborné pásmo

 1. kategória

 Daniela Benčíková – Bronzové pásmo

Veronika Mihová -  Bronzové pásmo

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Zoznam prijatých žiakov na šk. r. 2023/2024

×

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.