Súťaž Pavla Kršku 2. ročník

Dňa 10.5.2024 sme sa zúčastnili II. Ročníka speváckej súťaže Pavla Kršku v ZUŠ F. Špániho v Žiline. Moji žiaci opäť úspešne reprezentovali našu školu.

Alexandra Koco      I. kategória – ZLATÉ PÁSMO

Katarína Česáková I. kategória – STRIEBORNÉ PÁSMO

Linda Remeková    I. Kategória – BRONZOVÉ PÁSMO

Richard Hudec       I. kategória    – BRONZOVÉ PÁSMO

Matúš Dudek         II. kategória – Zlaté pásmo a Mimoriadna cena poroty

Veľmi pekne ďakujem PaedDr. Eve Kyškovej za korepetície.

Mgr. A. Turianová DiS. art.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.